Produkcja wielokomponentowa

Produkcja

Wtrysk wielokomponentowy ma tradycję długą jak nasza firma – istnieje ok. 30 lat. Początkowo technologia ta była bardzo okrojona i oferowała podstawowe rozwiązania.

Dziś ta technika oferuje innowacyjne technologie i znalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach, a co najważniejsze, ma dużo zalet. Między innymi wtrysk wielokomponentowy pozwala na łączenie elementów bardzo zróżnicowanych, o innych kolorach czy materiałach, z powodzeniem tworząc trwałą całość wysokiej jakości. Wielokomponentowe wyroby z tworzyw sztucznych pozwalają na wykonanie precyzyjnych detali o dużej funkcjonalności, nie pomijając przy tym względów estetycznych.

 

Produkcja wielokomponentowa

Produkcja wielokomponentowa

Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów wielokomponentowych – części dla przemysłu motoryzacyjnego. Używamy do tego następujących technologii:

Wtrysk do formy dwu-gniazdowej

Wtrysk z wykorzystaniem formy o obrotowej lub przesuwnej połówce. Następujące w sekwencji:

  1. Materiał „A” zostaje wtryśnięty do gniazda 1
  2. Otwarcie Formy
  3. Obrót połówki ruchomej o 1800.
  4. Ponowne zamknięcie formy
  5. Wtrysk materiału B do gniazda 2 oraz jednoczesny wtrysk materiału „A” do gniazda 1 (forma wtryskowa jest tak skonstruowana, że gniazdo 2 jest większe od gniazda 1 lub posiada dodatkowe wybrania pod materiał B)
  6. Otwarcie formy i odbiór gotowego wyrobu dwu-komponentowego
  7. Praca w cyklu automatycznym od punktu 3

Taka technologia pozwala połączyć ze sobą dwa różne materiały np. dwa kolory lub „twarde-miękkie”.

Wtrysk do formy z uchylnymi przestrzeniami COMBIFORM

Technologia ta polega na zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych form, w których za pomocą rdzeni hydraulicznych napędza się części mechaniczne formy (suwaki, rdzenie), powodując w ten sposób powstanie w formie przestrzeni na drugi komponent.

Wtrysk wielokomponentowy

W tej technologii wykorzystując jeden otwór dyszy wtryskowej, następuje w pierwszej fazie częściowy wtrysk materiału A. Następnie następuje przełączenie wtrysku na komponent B, w końcowej fazie w celu zasklepienia punktu wtrysku ponownie wtrysk jest przełączany na komponent A.
Możemy w ten sposób uzyskać np.:

  • detale z litą warstwą wierzchnią i spienionym rdzeniem
  • warstwa wierzchnia z oryginału, rdzeń z regranulatu
  • wtrysk z gazem dający możliwość uzyskania szczelnej warstwy wierzchniej z pustym rdzeniem.

Wtrysk wielokomponentowy to wysoki standard wykonywania elementów i detali z tworzyw sztucznych oraz ekonomiczna i sprawna produkcja.

Jeśli interesuje Was nasza praca i także chcielibyście korzystać z najnowszych technologii, by produkować wyroby z tworzyw sztucznych – zapraszamy do sprawdzenia naszych ofert pracy!