Hubeny S.C. Krzysztof Hubeny, Barbara Hubeny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ostatni etap redukcji energochłonności procesów produkcyjnych poprzez rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego oraz wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP w Hubeny S.C.

Cele projektu: redukcja zużycia energii elektrycznej, zużycia materiałów do produkcji, skrócenie czasu realizacji zamówień i ograniczanie transportochłonności.

Efektem realizacji inwestycji będzie oszczędność zużycia energii elektrycznej. Skrócenie czasu realizacji zamówień i ograniczenie transportochłonności dzięki funkcjonowaniu systemu klasy ERP. Rezultatami wykonania projektu, oprócz oszczędności, będą zwiększone zdolności produkcyjne przy jednoczesnym wzroście efektywności działania fabryki Wnioskodawcy i znaczącej poprawie jakości jego wyrobów. Nowoczesne maszyny umożliwią produkcję nowego produktu, który korzystnie wpłynie na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa Hubeny s.c. Tym samym zwiększy się aktywność eksportowa Wnioskodawcy. Efekty projektu pozytywnie wpłyną na zdolność Wnioskodawcy do osiągania korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, co oznacza zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 1 995 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 977 550,00 PLN

ue